Sett inn:    
Synlighet:     Module:   
DEN NORSKE KIRKE
Snåsa menighet
  Søk
21. oktober 2014 ..:: Hovedside ::..   Logg inn
 Velkommen til Snåsa menighet

 

Kontakt oss:

Snåsa Menighetskontor
Vinje prestegård, 7760 Snåsa
Telefon: 74 12 70 80
 
 

 

  

 snarveier

  

 OM NETTSTEdet

Velkommen til Snåsa menighets side på nettet. Vi har utarbeidet en nettside som vi håper er nyttig og spennende for menigheten. Mye informasjon blir utlagt der, og vi skal bestrebe oss etter å ha den oppdatert til enhver tid. Vi vil bruke en del bilder på nettsida, men hvis det er noen som er avbildet og som føler seg støtt på noen som helst måte, henvises det om å ta kontakt med redaktør for å fjerne bilder.

Redaktør for siden er Inger Seem, og vi tar gjerne imot tips om informasjon som vi kan legge ut på nettsida. e-post: snasa.menighetskontor@ntebb.no.

 

  

 Nyheter

Evaluering av gudstjenestene

 Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og har som sådan høy prioritet. Som en del av arbeidet med gudstjenestene ønsker menighetsrådet nå å gjennomføre en evaluering av gudstjenestene. Målet med dette er å vurdere om det er ting, som kanskje kan gjøres bedre eller annerledes.

  Les mer...

TV-aksjonen
Vann forandrer alt

Søndag 19. oktober vil det ved gudstjenesten bli samlet inn til TV-aksjonen, som i år går til Kirkens Nødhjelp under overskriften «Vann forandrer alt». TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker. Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann. Konfirmantene medvirker ved gudstjenesten.

Søndag 5. oktober kl. 11.00 er det høsttakkefest i Snåsa kirke. På denne gudstjeneste markerer vi vår takknemlighet for hele skaperverket bl.a. ved å pynte kirken med korn og frukter fra årets avling. Vi er nemlig helt avhengige av god avling, god jakt og godt fiske. Når vi sier takk for høstens avling sier vi takk for at Gud gir oss det vi har bruk for til livets opphold.

Menighetsarbeider 40 % stilling
Er du glad i mennesker?
Liker du å jobbe med barn og unge?

Vil du gi av deg selv i møte med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner?
Ønsker du å jobbe med kirkens tro, tradisjon og praksis?


Da har Snåsa menighet jobben for deg:

40 % fast stilling som Menighetsarbeider, med tiltredelse etter avtale.
knadsfrist: 7. mai 2014

  Les mer...

Side 1 av 4Først   Forrige   [1]  2  3  4  Neste   Sist   
    

 Kalender

 
       

  

 GUDSTJENESTER I SNÅSA

19. oktober - 19. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ofring i forbindelse med TV-aksjonen 2014. Konfirmantene deltar. V/ sokneprest Ole Vinther.

26. oktober - Bots og bønnedag.
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. V/sokneprest Ole Vinther.

1. november - Allehelgensaften, lørdag kveld.
Allehelgensmesse i Snåsa kirke kl. 20.00. Før gudstjenseten inviteres til kirkekaffe kl. 19.00. Nattverd. V/sokneprest Ole Vinther.

2. november - Allehelgensdag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

9. november - 22. søndag i treenighetstiden.
Folketonemesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. v/sokneprest Ole Vinther.

16. november - 23. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

23. november - Kristi kongedag.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Dåp. V sokneprest Ole Vinther.

28. november - Lysmesse, fredag kveld.
Familiegudstjeneste i Snåsa Kirke kl. 19.00. Ofring til Lys i Verden. Lys-våken helg for alle 11 åringer. V/sokneprest Ole Vinther.

30. november - 1. søngad i adventtiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. V/sokneprest Ole Vinther.

7. desember - 2. søndag i adventtiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

14. desember - 3. søndag i adventtiden.
Grendegudstjeneste på Bergkollen kl. 12.00. V/ sokneprest Ole Vinther. Kaffe og grautsalg v/ Snåsa UL.

21. desember - 4. søndag i advent.
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. V/sokneprest Ole Vinther.

24. desember - Julaften.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 16.30. Vi går rundt juletreet mens jula ringes inn. V/sokneprest Ole Vinther.

25. desember - i. juledag.
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 12.00. Nattverd. Ofring til Kirkens nødhjelp. V/sokneprest Ole Vinther.

26. desember - 2. juledag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

28. desmber - Romjulssøndag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

    

  

Snåsa Menighetsråd, Vinje prestegård, N-7760 Snåsa.

E-post: snasa.menighetskontor@ntebb.no Telefon: +47 74 12 70 83.
Ansv. redaktør / webredaktør: Inger Seem.

 

  

Powered by LabOra - Agrando AS