Sett inn:    
Synlighet:     Module:   
DEN NORSKE KIRKE
Snåsa menighet
  Søk
19. april 2014 ..:: Hovedside ::..   Logg inn
 Velkommen til Snåsa menighet

 

Kontakt oss:

Snåsa Menighetskontor
Vinje prestegård, 7760 Snåsa
Telefon: 74 12 70 80
 
 

 

  

 snarveier

  

 OM NETTSTEdet

Velkommen til Snåsa menighets side på nettet. Vi har utarbeidet en nettside som vi håper er nyttig og spennende for menigheten. Mye informasjon blir utlagt der, og vi skal bestrebe oss etter å ha den oppdatert til enhver tid. Vi vil bruke en del bilder på nettsida, men hvis det er noen som er avbildet og som føler seg støtt på noen som helst måte, henvises det om å ta kontakt med redaktør for å fjerne bilder.

Redaktør for siden er Inger Seem, og vi tar gjerne imot tips om informasjon som vi kan legge ut på nettsida. e-post: snasa.menighetskontor@ntebb.no.

 

  

 Nyheter

Ledig stilling
Menighetsarbeider 40 % stilling

Menighetsarbeider 40 % stilling
Er du glad i mennesker?
Liker du å jobbe med barn og unge?

Vil du gi av deg selv i møte med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner?
Ønsker du å jobbe med kirkens tro, tradisjon og praksis?


Da har Snåsa menighet jobben for deg:

40 % fast stilling som Menighetsarbeider, med tiltredelse etter avtale.
knadsfrist: 7. mai 2014

  Les mer...

Vintersamling
Image: Vintersamling Invitasjon til deg som er konfirmant i 2015. Snåsa Menighet inviterer deg til en samling i gamme fredag 28. mars 2014 kl. 17.00

 Invitasjonen finner du her

  Les mer...

Tårnagentsamling
Image: Tårnagentsamling Bli med på tårnagensamling fredag 14. mars

 Invitasjon og påmelding finner du her

  Les mer...

Markering av grunnlovsjubileet
Image: Markering av grunnlovsjubileet

Søndag 23. februar var det festgudstjeneste i Snåsa kirke med markering av de viktige begivenhetene, som skjedde i februar for 200 år siden, da grunnlaget for et fritt og selvstendig Norge ble lagt ved etterspillet til Napoleonskrigene.

    

 Kalender

  

 GUDSTJENESTER I SNÅSA

18. april - Langfredag
Langfredagsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. v/sokneprest Ole Vinther.

20. april - Påskedag
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Dåp. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa. v/sokneprest Ole Vinther.

27. april - 2. søndag i påsketiden
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

1. mai - offentlig høytidsdag.
Gudstjeneste på Sandmoen kl. 12.00. Kaffe. v/sokneprest Ole Vinther.

4. mai - 3. søndag i påsketiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Dåp. Nattverd. Eldres kirkedag. Snåsa seniorkor deltar. v/sokneprest Ole Vinther.

11. mai - 4. søndag i påsketiden.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd, ev. dåp. Kirkekaffe. v/sokneprest Ole Vinther.

17. mai - grunnlovsdag.
Frokost i soknestuggu kl. 9.00.
Festgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 10.00. v/sokneprest Ole Vinther.

18. mai - 5. søndag i påsketiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

25. mai - 6. søndag i påsketiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

29. mai - Kristi himmelfartsdag.
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. v/sokneprest Ole Vinther.

1. juni - Søndag før pinse.
Konfirmasjonsgudstjenester i Snåsa kirke kl. 10.30 og 12.30. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa. v/sokneprest Ole Vinther.

8. juni - Pinsedag.
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Dåp. Kirkekaffe. v/sokneprest Ole Vinther.

15. juni - Treenighetssøndag.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp. Markering for de som ble konfirmert i 1964. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa.v/ sokneprest Ole Vinther.

22. juni - 2. søndag i treenigheten.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

29. juni - 3. søndag i treenigheten.
Gudstjeneste på en av Snåsas setre kl.12.00. Seterkost. v/ sokneprest Ole Vinther.

6. juli - 4. søndag i treenigheten.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00.
Nattverd, ev. dåp. Kirkekaffe. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa. v/ sokneprest Ole Vinther.

13. juli - 5. søndag i treenigheten.
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

20. juli - Aposteldag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

    

  

Snåsa Menighetsråd, Vinje prestegård, N-7760 Snåsa.

E-post: snasa.menighetskontor@ntebb.no Telefon: +47 74 12 70 83.
Ansv. redaktør / webredaktør: Inger Seem.

 

  

Powered by LabOra - Agrando AS