Sett inn:    
Synlighet:     Module:   
DEN NORSKE KIRKE
Snåsa menighet
  Søk
2. februar 2015 ..:: Hovedside ::..   Logg inn
 Velkommen til Snåsa menighet

 

Kontakt oss:

Snåsa Menighetskontor
Vinje prestegård, 7760 Snåsa
Telefon: 74 12 70 80
 
 

 

  

 snarveier

  

 OM NETTSTEdet

Velkommen til Snåsa menighets side på nettet. Vi har utarbeidet en nettside som vi håper er nyttig og spennende for menigheten. Mye informasjon blir utlagt der, og vi skal bestrebe oss etter å ha den oppdatert til enhver tid. Vi vil bruke en del bilder på nettsida, men hvis det er noen som er avbildet og som føler seg støtt på noen som helst måte, henvises det om å ta kontakt med redaktør for å fjerne bilder.

Redaktør for siden er Inger Seem, og vi tar gjerne imot tips om informasjon som vi kan legge ut på nettsida. e-post: snasa.menighetskontor@ntebb.no.

 

  

 Nyheter

Salmeboka minutt for minutt
Snåsa Blandakor deltar

Lørdag 29. november mellom kl. 17.00 og 18.30 kan vi se og høre Snåsa blandakor fra Vår Frue kirke i Trondheim.

Der er de ett av mange kor som bl.a skal framføre den samiske salmen: "Aejlies gåatan båetebe laavloen" - "Fyll Guds hus med sang til hans ære".
Denne flotte salmen har tekst og melodi av Snåsa-damene Anne Grethe Leine Bientie og Karin Eline Hartviksen.

  Les mer...

Evaluering av gudstjenestene

 Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og har som sådan høy prioritet. Som en del av arbeidet med gudstjenestene ønsker menighetsrådet nå å gjennomføre en evaluering av gudstjenestene. Målet med dette er å vurdere om det er ting, som kanskje kan gjøres bedre eller annerledes.

  Les mer...

Markering av grunnlovsjubileet
Image: Markering av grunnlovsjubileet

 Søndag 23. februar var det festgudstjeneste i Snåsa kirke med markering av de viktige begivenhetene, som skjedde i februar for 200 år siden, da grunnlaget for et fritt og selvstendig Norge ble lagt ved etterspillet til Napoleonskrigene.

  Les mer...

Konfirmant 2015
Innskriving av konfirmanter 2015

Innskriving av konfirmanter 2015
i Soknestuggu torsdag 5. juni
kl. 19.00 - 21.00

  Les mer...

Fasteaksjonen

Denne uka har konfirmantene vært i aksjon og samlet inn penger til fasteaksjonen 2013. Snåsningene tatt godt imot dem og gitt tilsammen kr. 23.886 til aksjonen. Tusen takk til konfirmanter og velvillige givere. Resultater for Snåsa finner du her.

  

Gravminner i Norge

Det er mange som driver med slektsforskning og ønsker å få opplysninger fra gravregisteret. Det finnes ei nettside der mange gravminner i Norge er registrert. Registeret er søkbart, noe som gjør det lett å lete etter navn. Det er DIS-Norge som har opprettet sida. Link til sida finner du her.

Mange kirkebøker er også avfotografert og lagt ut på nett. De er ikke søkbare, men det er bare å "bla". Link til kirkebøkene i Snåsa finner du her.

  

Gode barnesider på nett

 Det finnes mange fine kristne barnesider på nett. Her er en link til noen av dem: http://www.nssf.no/nettsprell/ , http://biblegamezone.com/ , www.osko.no , www.jaahkoe.no

  

Ny prost i Nord-Inherad

Gustav Danielsen ble innsatt som prost i Nord-Innherad prosti under en høytidelig gudstjeneste i Steinkjer kirke 30. november. Les mer om den nye prosten her.

  

Lokal grunnordning for gudstjenestelivet

I overensstemmelse med Menighetsrådets plan for gjennomføring av gudstjenestereformen har Gudstjenesteutvalget og menighetsrådet utarbeidet et forslag til lokal grunnordning for gudstjenestelivet. 

Dette forslaget skal legges fram og diskuteres på menighetsmøtet i forbindelse med gudstjenesten 2. september. Her er forslaget som er utarbeidet. Vi håper at mange i Snåsa menighet møter opp og sier sin mening om forslaget.
  

Protokoller

Protokoller fra møtene i Snåsa menighetsråd blir fortløpende lagt ut på nettsiden under "informasjon". Trykk her for å komme direkte til siden.

  

Side 1 av 2Først   Forrige   [1]  2  Neste   Sist   
    

 Kalender

  

 GUDSTJENESTER I SNÅSA

25. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

1. februar - Såmannssøndag.
Høymesse i Snåsa kirke. Nattverd. Dåp. Markering av Samefolkets dag. V/sokneprest Ole Vinther.

8. februar - Kristi forklarelsesdag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

15. februar - Fastelavenssøndag.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp. V/sokneprest Ole Vinther.

22. februar - 1. søndag i fastetiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

27. februar - fredag kveld.
Tårnagentgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 19.00. V/sokneprest Ole Vinther.

1. mars - 2 søndag i fastetiden.
Gudstjeneste på Finsås kurssenter kl. 11.00. Kaffe. V/sokneprest Ole Vinther.

8. mars - 3 søndag i fastetiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Dåp. V/sokneprest Ole Vinther.

15. mars - 4 søndag i fastetiden.
Tomasmesse i Snåsa kirke kl. 19.00. Kirkekaffe og samtale om tema i Soknestuggu etter messen. V/sokneprest Ole Vinther.

22. mars - Maria Budskapsdag.
Gudstjeneste på Gjefsjø fjellgård kl. 12.00. Kaffe. V/sokneprest Ole Vinther.

29. mars - Palmesøndag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

2. april . Skjærtorsdag.
Kveldsmat i Soknestuggu kl. 19.00 og Skjærtorsdagsmesse i kirka etterpå. Nattverd. V/ Diakoniutvalget og sokneprest Ole Vinther.

3. april - Langfredag.
Langfredagsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. V/sokneprest Ole Vinther.

5. april - Påskedag
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp. V/sokneprest Ole Vinther.

12. april - 2. søndag i påsketiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

19 . april - 3.søndag i påsketiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev dåp. V/sokneprest Ole Vinther.

26. april - 4.søndag i påsketiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

1. mai - Fredag
Gudstjeneste på Sandmoen kl. 12.00. V/sokneprest Ole Vinther.

3. mai - 5. søndag i påsketiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Eldres kirkedag. Snåsa Seniorkor deltar. Kirkekaffe. V/sokneprest Ole Vinther.

10. mai - 6. søndag i påsketiden.
Samtalegudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp. Kirkekaffe. V/sokneprest Ole Vinther.

14. mai - Kristi himmelfartsdag.
Gudstjeneste på Snåsa Sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. V/ Prost Gustav Danielsen.

17. mai - Grunnlovsdag.
Festgudstjeneste iSnåsa kirke kl. 10.00. V/ Prost Gustav Danielsen.

24. mai - Pinsedag.
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp. V/sokneprest Ole Vinther.

31. mai - Treenighetssøndag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

7. juni - 2. søndag i treenighetstiden.
Konfirmasjonsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. V/sokneprest Ole Vinther.

14. juni - 3.søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp. Gullkonfirmantene medvirker. V/sokneprest Ole Vinther.

21. juni - 4.søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa kirke.

28. juni - 5søndag i treenighetstiden.
Setergudstjeneste kl. 12.00. V/sokneprest Ole Vinther.

 

 


 

 

    

  

Snåsa Menighetsråd, Vinje prestegård, N-7760 Snåsa.

E-post: snasa.menighetskontor@ntebb.no Telefon: +47 74 12 70 83.
Ansv. redaktør / webredaktør: Inger Seem.

 

  

Powered by LabOra - Agrando AS