Snåsa menighet > Artikler > Nyheter

Velkommen til dåp i Snåsa kirke!

Velkommen til dåp i Snåsa kirke!

Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til.
Over det gryende livet
smiler Guds skapersmil.

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet. 
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet. 

(Fra dåpssalmen nr. 93 i Salmer 97)

-------------------------------

Når du ønsker dåp i Snåsa kirke, ber vi om at du gjør følgende:

Se over lista over gudstjenester som står på framsiden på hjemmesida, og se hvilken dato dere ønsker. 
 
Ta kontakt med Snåsa Menighetskontor (tlf. 74 12 70 80 eller e-post snasa.menighetskontor@ntebb.no) for å høre om det er mulig med dåp på den aktuelle søndagen, eller å finne en aktuell dato. 
 
Valg av faddere: Faddere påtar seg viktige oppgaver med å gi barnet opplæring i den kristne tro, og må velges med dette for øye. Som faddere kan bare velges personer om er medlemmer av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Barnet skal ha minst 2 faddere, og de må ha fylt 15 år. Foreldre kan ikke være faddere. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. 
 
Når datoen blir bestemt, blir det avtalt en dåpssamtale med prest. Det er best om dere sender en epost i forkant med navn på dåpsbarn og faddere. I dåpssamtalen snakker dere om innholdet i dåpen og hva som skjer på selve dåpsdagen. 
 
Hvis du bor i et annet sokn enn Snåsa, må du ta kontakt med prestekontoret på ditt hjemsted for utfylling av papirer. Dere kan også ha dåpssamtalen på deres hjemsted hvis dere ønsker det.
Er det noe du lurer på? Ta kontakt med Snåsa Menighetskontor (tlf: 74 12 70 80)


Del denne artikkel på e-post