Snåsa menighet > Artikler > Nyheter

Konfirmant i Snåsa menighet

Konfirmant i Snåsa menighet

Konfirmasjonstiden - en viktig tid!

Konfirmasjonstiden er en verdifull og spennende tid, hvor vi utforsker kristen tro og livets store spørsmål sammen med hverandre. Konfirmasjonstiden er en tid til undring, ettertanke og opplevelser. Her får du lære mer om deg selv, Gud og livet.

Hva handler det om?

I konfirmasjonstiden utforsker vi livets og kristentroens grunnleggende temaer: Rett og galt, godt og ondt, sorg og glede, liv og død, kjærlighet, seksualitet og samliv, dåp, identitet, menneskeverd, vennskap og fellesskap, bibel og bønn, tro og tvil, Gud, Jesus og den hellige Ånd. Dette skjer gjennom undervisning, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid, leiker, aktiviteter, leirer, gudstjenester og annet menighetsarbeid.

Dåp og konfirmasjon

Du er velkommen til å delta i konfirmasjonstiden, selv om du ikke er døpt, men dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvis du ønsker å bli døpt er det mulighet for det. Hvert år er det konfirmanter som blir døpt.

Pris

For å dekke utgifter til leirer og aktiviteter vil det bli krevd inn en egenandel. Det vil være mulighet for å søke Snåsa menighet om reduksjon på egenandelen.

Informasjonsmøte og innskrivning

I begynnelsen av juni er det informasjonsmøte og innskrivning for kommende konfirmanter og foreldre i Soknestuggu. Innskrivningsskjemaet med bilde avleveres her. På informasjonsmøtet presenteres opplegget for konfirmasjonstiden. Vi avslutter med en liten stille stund i kirken.

Spørsmål

Ta kontakt med menighetskontoret: Tlf. 74 12 70 80 el. soknepresten: Tlf. 984 97 824.

E-post: snasa.sokneprest@ntebb.no. Hjemmeside: www.snasa.kirken.no

 

Hva skjer?

 

Oppstart

Vi begynner med en presentasjonsgudstjeneste i Snåsa kirke i august. Her blir konfirmantene presentert i kirken. I uke 34 følger korte samtaler med hver konfirmant.

Konfirmantleir på Hatlingsetra

Ei helg i månedsskiftet august/september blir det konfirmantleir med forskjellige leiker, aktiviteter, opplegg, fellesskap og gudstjeneste. Leiren er på Hatlingsetra ved Stod og er en fellesleir med konfirmanter fra Stod, Kvam og Følling.

Konfirmantsamlinger

Gjennom året vil det være konfirmantsamlinger i Soknestuggu. Det vil i gjennomsnitt være ca. en samling hver måned. Samlingene blir på torsdager etter skoletid. Det er soknepresten og andre ansatte i menigheten som vil stå for undervisning, diskusjoner, gruppearbeid, andakter m.m.

Konfirmantleir

I februar påfølgende år blir det konfirmantleir som går over ei helg. På leiren blir det fellesskap, undervisning og aktiviteter. Leiren blir evt. sammen med konfirmanter fra en annen menighet.

Gudstjenester og annet menighetsliv

Konfirmantene skal ta del i menighetens gudstjenesteliv og i annet menighetsarbeid. Konfirmantene får oppgaver under noen gudstjenester og får hjelpe til ved noe menighetsarbeid. Det vil her være mulighet for til dels å velge ut fra egne interesser.

Konfirmasjonsdagen

Konfirmasjonsdagen er en festdag. Den blir 1. pinsedag.


Del denne artikkel på e-post