Snåsa menighet > Artikler > Nyheter

Trosopplæringsplan

Trosopplæringsplan

Her får du en oversikt over alle aktiviteter trosopplæringen i Snåsa tilbyr!
Følg med på menighetens facebook-side for aktuelle data, eller se i kalenderen.

 

Utdeling av "Min kirkebok" for 4åringer
Dette skjer på høsten i alle kirker. Det kommer egen invitasjon til alle 4 åringer.
Vi har et førtreff hvor vi utforsker kirken, så er det familiegudstjeneste i september, og et etter-treff med kveldsmat i Soknestuggu.

Kirkerotter
En kinosamling med film og lek i kirken for 5 åringer. Bli kjent med Vesle og Fredo. Det å starte på skolen er en stor begivenhet! En dag før skolen starter samles alle skolestartere til en felles dag på Sakshaug. Der har vi ulike aktiviteter, blant annet orgelknappen.

Trolll-ungesamlinger
Dette er et søndagstilbud til alle barn fra 4 til 10 år, knyttet til dåpsgudstjenester i kirken. Etter dåpsseremoni får alle barna bli med trosopplæreren ut til Soknestuggu for en egen samling med fortelling og verksted.

Barnehagebesøk i adventstida
Alle barna i de eldste gruppene i barnehagen (dvs. fra og med 4 år) inviteres til adventsstund i kirken.

Barnekor
Liker du å synge i lag med flere? Organisten Magne gjør også det, så han har startet opp et barnekor! Hver tirsdag er det øving etter skoletid, med litt mat og litt sang. Noen ganger får du opptre i kirken, eller på et annet arrangement. Dette er for alle barna fra 6 år og oppover.

Utdeling av "Mijen Gærhkoe-gærja" – Vår Kirkebok for 7 åringer 
Dette skjer på dagen det er Mikkelsmesse i kirken. (i september Alle 7 åringer får egen invitasjon til gudstjeneste og familiedag med Samiske tradisjoner.

Julevandring
Alle i 1. og 2. klasse i skolen, inviteres til en julevandring i kirken. Her blir det litt teater og fortelling, sammen med presten.

Tårnagenter
Tårnagenter er et breddetiltak som alle landets 8åringer blir invitert til. I Snåsa setter vi av 2 fredagskvelder til oppdagelsesturer i og rundt kirken. Bli med oppi tårnet og bak i sakristiet. Utforsk orgelet og let etter tegn og symboler på gravplassen.
Den første samling blir avsluttet med en gudstjeneste, og den andre samling med en samling i Soknestuggu.

Påskevandring
Dette er et tilbud til alle Snåsas tredjeklassinger. Vi vandrer gjennom påskas fortelling, noe mange fjerdeklassinger vet mye om.

10 års dåpsjubileum
Alle barna som har blitt døpt for 10 år siden inviteres til kirken. Vi skal ha samling om dåp og hva det betyr å bli døpt, og vi spiser kveldsmat sammen.

Pinsevandring
Dette er et tilbud til alle Snåsas fjerdeklassinger. Vi vandrer gjennom kirken og forteller Pinsens budskap.

Lys Våken
Dette er et tilbud til alle 11.klassinger - nå har de en unik sjanse til å sove over i den store Snåsa kirke! Vi starter med felles opptog fra julegrantenning på torget, til kirken, her har vi en koselig lysmesse med midnattfest etterpå i kirken. Dette er et populært tiltak som mange gleder seg til.

Vårsprett
Dette er et tilbud til alle 12 åringer. Vi skal finne oss en seter og overnatte der fra lørdag til søndag. På søndagsmorgen er det setergudstjeneste. Overnatte i det frie, og nyte Guds skaperverk, samtidig lære å sette opp telt og tenne bål og lage oss mat der.

Konfirmant Kick-Off
Alle som skal konfirmeres neste år blir invitert til koselig treff med pizza og stand-up andakt, dato ligger rundt 17. mai.

Konfirmasjon
Konfirmantåret er et spesielt år! Her er det samlinger, 2 leirhelger, gudstjenester og mye annet gjennom hele året. Dette går det ut påmeldinger og egen info om  til de som er døpt eller tilhørige når det nærmer seg.

Ungdom for ungdom
Dette er noe nytt, et opplegg for dere som føler at dere vil være med litt lengre enn bare konfirmasjonen. Her er det mulighet for å være med som ungdomsleder på leir og overnatting. Ellers er dere velkommen til å bli med å skape dette tiltaket.

Spørsmål? Ta kontakt med trosopplæringsarbeider Eleonie Pijl-Zomer på telefon 958 79 864 eller send en mail til snasa.trosopplarer@ntebb.no
 


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort