TROLLL-ungene

TROLLL-ungene

Fra og med høsten 2015, starter trosopplærer opp et helt nytt tilbud for alle 4 til 10-åringer i menigheten. Tiltaket heter TROLLLungene i Snåsa Menighet. TROLLL står for TRO, LIV, LEK og LATTER, og det er nettopp dette TROLLLungene skal få være med på. På 4 utvalget gudstjenester i året, kommer vi nemlig til å be med oss barna i denne alderen på noen helt spesielle samlinger. Tanken er å lage en koselig barnesamling som blir en slags søndagsskolevariant hvor barna er med trosopplærer på en egen liten samling i Soknestuggu, mens foreldrene er på gudstjeneste i kirka. På disse samlingene skal vi gå gjennom dagens tekst ved hjelp av lek, maling, tegning og film. Dagens tekst for gudstjenesten vil variere i takt med kirkeåret, og TROLLLungene vil få den presentert og fortalt på en måte som gjør den aktuell, forståelig og relevant for barna. Vi tror dette blir kjempegøy, og håper at mange barn har lyst til å være TROLLLunger

Trolll- ungene i Snåsa menighet


Del denne artikkel på e-post