Snåsa menighet > Artikler > Nyheter

Megard kirkested

Megard kirkested

MEGARD I GAMMEL TID

Skriftlige kilder fra åra 1530, 1548 og 1563 forteller om det katolske kirkestedet Megard. Den kirkelige Reformats fra 1589 nevner ikke kirken, og det er således grunn til å tro at reformasjonen i 1537 var med å stoppe bruken av dette kirkebygget. Pilegrimenes vandringer førte ikke bare til kirken, men også til St. Olavs-kilda som ligger like ved kirkestedet. Sagnet forteller at Olav den hellige drakk av vatnet på en ferd nedover Imsdalen. Troen på at vatnet i kilden kunne gjøre dem friske gjorde at pilgrimmer kom til Megard med sine plager. Megard var en naturlig samlings og møteplass for de langveisfarende.
Pilgrimmer fra lengre nord i landet og fra Sverige besøkte dette stedet på tur sørover i Nidaros.

Kilde: «Pilgrimsleden gjennom Nord-Trøndelag» utgitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Megardsvandringa er en helt spesiell opplevelse. Vandrerne går langs en lyssatt vei fra Imsdal til det gamle kirkestedet. Underveis er det flere pauser med tekstlesninger eller musikk. Vel fremme på Megard opplever vi kirkestedet på en ny og spennende måte, som danner en fin ramme rundt gudstjenesten.


Del denne artikkel på e-post