Innsettelse av ny medarbeider

Innsettelse av ny medarbeider

Ved gudstjenesten søndag 2. april ble EleoniePijl-Zomer innsatt som menighetsarbeider i Snåsa. Hun jobber med trosopplæring av barn og unge, har ansvar for diakoniutvalget og er klokker ved enkelte gudstjenester i permisjonstiden til Annette Brede.


Del denne artikkel på e-post