Inntrykk fra et misjonærliv i Afrika

Inntrykk fra et misjonærliv i Afrika

Foredrag i Soknestuggu torsdag 18/1 kl. 19.00
v/ Harald og Kristin Nordtug Tveit fra Steinkjer.
Harald og Kristin var misjonærer i Vest-Mali i Afrika fra 1984 - 1996. De jobbet med pionerarbeid. De startet menigheter, var med på å etablere skriftspråket Kasonke, arbeidet med leseopplæring, litteraturproduksjon, bibeloversetting og var med på å etablere en "helsehage".


Del denne artikkel på e-post