Gudstjenester 2019

Gudstjenester i Snåsa 2019

 

1. januar – Nyttårsdag og Jesu navnedag.

Nyttårsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.12.00. Nattverd. Ev. dåp v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa.

6. januar – Kristi åpenbaringssøndag
Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

13. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden.

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Dåp. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

20. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden.

Gudstjeneste hos Kjellfrid og Sylfest Langleite på Hammer kl.11.00.

v/Sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland. Kaffeservering v/vertsfolket.

 

27. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden.

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

3. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden.

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00.  Ev. dåp. Nattverd.  V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

6. februar – Samefolkets dag – tirsdag

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 19.00 V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

10. februar – 6. søndag i åpenbaringstiden.

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

17. februar – Såmannssøndag

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

24. februar – Kristi forklarelsesdag

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

3. mars - Fastelavenssøndag

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

10. mars – 1. søndag i fastetiden

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

17. mars – 2. søndag i fastetiden

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

23. mars – lørdag

Gudstjeneste i forbindelse med samisk konfirmasjonsleir.

 

24. mars – Maria Budskapsdag

Fjellgårdsgudstjeneste på Gjefsjøen kl. 12.00. V/sokneprest John Gunnar Krogstad. Kaffesalg.

 

31. mars – 3. søndag i fastetiden

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

7. april – 4. søndag i fastetiden

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

14. april - Palmesøndag

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

18. april - Skjærtorsdag.

Kveldsmat i Soknestuggu kl. 19.00. Etter kveldsmaten går vi til kirka til skjærtorsdagsmesse. Nattverd. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

19. april - Langfredag

Langfredagsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.11.00. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

21. april - Påskedag

Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.11.00. Nattverd og ev. dåp. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

22. april – 2. påskedag

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

28.4 – 2. søndag i påsketiden

Ingen gudstjeneste

 

1. mai - Off. høytidsdag.

Gudstjeneste på Sandmoen kl.12.00. Kaffesalg.  V/ sokneprest John Gunnar Krogstad . Musikk v/ Magne Emberland.

 

5. mai -3. søndag i påsketiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa


12. mai – 4. søndag i påsketiden.

Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp. Nattverd.

V/sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

17. mai – Grunnlovsdag.

Festgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 9.30. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

19. mai – 5. søndag i påsketiden.

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

26. mai – 6. søndag i påsketiden.

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp.  V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

30. mai – Kristi himmelfartsdag

Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

2. juni – Søndag før pinse.

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

9. juni – Pinsedag

Konfirmasjonsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

10. juni - 2. pinsedag.

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

16. juni – Treenighetssøndag

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland. Årets gullkonfirmanter deltar.

 

23. juni – 2. søndag i treenighetstiden.

Setergudstjeneste hos ………. kl. 12.00. Salg av seterkost. V sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.   – Ev. Snåsa Kirke og da med dåp.

 

30. juni – 3. søndag i treenighetstiden.

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

7. juli – 4. søndag i treenighetstiden.

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

 

14. juli – 5. søndag i treenighetstiden.

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

21. juli – 6. søndag i treenighetstiden.

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

28. juli – Olsok og 7. søndag i treenighetstiden.

Friluftsgudstjeneste på Megard kirkested kl. 12.00. Dåp V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 Ofring til Megardsnemndas arbeid. Kirkekaffe v/Vestbygda Sanitet.

 

4. august – 8. søndag i treenighetstiden.

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.  – Ev. setergudstjeneste

 

11. august – 9. søndag i treenighetstiden

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

18. august – 10. søndag i treenighetstiden.

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Presentasjon av neste års konfirmanter. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.  Kirkekaffe v/ årets konfirmantforeldre.

 

25. august – 11. søndag i treenighetstiden.

Friluftsgudstjeneste på Hatlingseteren kl. 12.00. Nattverd. Kristuskrans-messe laget sammen med konfirmantene som har vært der på leir. V/prost Gustav Danielsen og sokneprest John Gunnar Krogstad. Kaffeservering v/konfirmantforeldre.

 

1. september – 12. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

6. september – fredag kveld.
Pilgrimssvandring fra Buvollan til Megard. Bli med på en stemningsfull pilegrimsvandring. Start kl. 20.00 på Buvollan. Avsluttes med en kort kveldsmesse på Megard etterfulgt av mat og kaffe ved bålet. Nattverd. V/Snåsa kirkes gudstjenesteutvalg, Megardsnemnda og sokneprest John Gunnar Krogstad.. Musikk v/ Magne Emberland.

 

8. september - 13. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

14. september – Vingårdssøndag og 14. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste på Snåsa Sjukeheim kl. 16.00.  V/sogneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

22. september - 15. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

29. september - 16. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

6. oktober – 17. søndag i treenighetstiden.
Høsttakkefest i Snåsa kirke kl. 11.00.
Nattverd. Ev. dåp.

V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

Kirkekaffe og pynting v/Snåsa Bygdekvinnelag.

 

13. oktober - 18. søndag i treenighetstiden.

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

20. oktober - 19. søndag i treenighetstiden.

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp . Ofring i forbindelse med TV-aksjonen 2019. Konfirmantene deltar. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

27. oktober – Bots og bønnedag.

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

2. november - Allehelgensaften - lørdag kveld.

Allehelgensmesse i Snåsa kirke kl. 19.00. Nattverd. Vi minnes og tenner lys for dem som døde siste året V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.. Kirkekaffe v/diakoniutvalget.

 

3. november – Allehelgensdag.

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

10. november – 22. søndag i treenighetstiden.

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

17. november – 23. søndag i treenighetstiden.

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

24. november – Domsøndag/Kristi kongedag

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd og ev. dåp V/sogneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland..

 

29. november  – fredag  kveld.

Lysmesse i Snåsa kirke kl. 19.30. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

1. desember – 1. søndag i advent.

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

8. desember – 2. søndag i advent.

Grendegudstjeneste på Bergkollen kl. 13.00. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.  Kirkekaffe og grautsalg v/Snåsa UL.

 

 

15. desember – 3. søndag i advent.

Ingen gudstjeneste i Snåsa.

 

22. desember – 4. søndag i advent

Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

24. desember – Julaften

Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 16.30. Vi går rundt juletreet mens jula ringes inn. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

25. desember – Juledag.

Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 12.00. Nattverd. Ev. dåp. Ofring til Kirkens Nødhjelp. V/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

 

26. desember – 2. juledag

Ingen gudstjeneste i Snåsa

 

27. desember – Romjulssøndag.

Ingen gudstjeneste i Snåsa