Om oss

Ansatte

Ansatte i Snåsa kirke

Les mer...

Snåsa menighetsråd 2015 - 2019


Består av: Per Morten Grande, leder, Astrid Finsås Bratli, nestleder, Ola Halgeir Håpnes, Toril V. Langnes, Leif Arne Bakken, Marja Leena Jåma. I tillegg er sokneprest Ole Vinther medlem i rådet.
 
Varamedlemmer: Morten Hernes, Inger Østborg, Trond Rønningen, Åsa Tørring, Maja Marie Jåma..
 
Kommunens representant: Bård Vaag Landsem. Vara: Bjørn Inge Ånonli.
 

Utvalg 2016 - 2019

I Snåsa Menighetsråd er det mange nemnder og utvalg som har forskjellige funksjoner. Valgkomiteen, som har bestått av Ola Håpnes, leder, Astrid Finsås Bratli, Leif Arne Bakken og Marianne Aasum har hatt en stor jobb med å finne kandidater til alle utvalgene, men heldigvis har mange utvalgsmedlemmer sagt ja takk til å sitte en periode til. I tillegg er menighetsrådets medlemmer representert på de enkelte utvalgene for å ha en link til menighetsrådet. Utvalgene også har en ansatterepresentant som fungerer som utvalgenes sekretær.
 
Medlemmene blir valgt i februar 2016, og har en funksjonstid til etter at nye utvalg blir valgt etter kirkevalget i 2019, dvs til nyåret i 2020. Utvalgene er rådgivende organ for menighetsrådet og de ansatte, og har en utøvende funksjon innenfor de rammer menighetsrådet gir.

Les mer...

Kontakt oss

Snåsa Menighetskontor

Ole Rynnings veg 23, 7760 Snåsa
Telefon: 74 12 70 80
Send e-post